Triple P forældretræning

Triple P forældretræning

 

Vi er de eneste i Danmark, der tilbyder denne træning.

 

Triple P er et intensivt struktureret træningsforløb henvendt til familier med udfordringer i opdragelsen af egne børn. Læs evt. mere om Triple P.

 

For hvem?

Forældre med børn i alderen op til 12 år.

 

Hvad er målet med Triple P:

Træningen er en forebyggende indsats for at undgå opdragelses- og udviklingsproblemer hos barnet og deraf følgevirkninger.

•Målet er at erstatte uhensigtsmæssige opdragelsesadfærd hos dig som forældre.

•Målet er at udvikle nye og hensigtsmæssige opdragelses-kompetencer.

•Målet er at udvikle og forbedre forældre-barn relationen.

•Målet er at reducere emotionelle vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd hos dit barn.

 

Hvornår Triple P:

•Når der er relations- og opdragelsesproblemer i familien.

•Når du som forældre har få eller utilstrækkelige opdragelses-

kompetencer – f.eks. impulsivitet, inkonsistens og overreaktion – og er udfordret i forældrerollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Når barnet har sociale og/eller skolemæssige problemer.

•Når barnet udviser adfærdsvanskeligheder.

 

Hvilke forældre kan ikke drage nytte:

•Forældre med akut misbrug.

•Forældre med akut opstået psykisk sygdom.

•Forældre med manglende motivation og/eller ønske om forandring.

•Forældre med akutte samlivsproblemer.

 

Hvad skal du bidrage med:

Du skal være i stand til at deltage i strukturerede møder omkring egne opdragelsesmetoder.

 

Samlet tidsforbrug

•Programmet tilrettelægges fleksibelt i forhold til den enkelte familie.

•Tidsforbruget er 1-1½ ugentlige timer over 10 uger.

•Du skal forvente, at der vil være hjemmeopgaver i forløbet.

Ørstedsgade 44 6400 Sønderborg T: 6466 9605 E-mail: kontakt@skolenforoverskud.dk