Triple P forældretræning

Hvad er Triple P?

Triple P giver forældre veldokumenterede værktøjer til at håndtere og understøtte deres barns adfærd, følelser og udvikling via fem principper om positivt forældreskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprindelse

Triple P er udviklet af professor i klinisk psykologi, Matthew Sanders, og hans kollegaer ved University of Queensland, Australien. Programmet er udviklet på baggrund af mere end 30 års forskning og afprøvning. Der foregår fortsat en løbende afprøvning og tilpasning af programmet af programudvikleren og dennes samarbejdspartnere.

 

Programmets overordnede mål

Triple P har som metode fem overordnede mål. Metoden forsøger, at:

 

  • Øge forældrenes selvtillid, færdigheder og viden om opdragelse.
  • Gøre forældrene mere positive i deres daglige interaktion med barnet.
  • Gøre forældrene mindre deprimerede, stressede og bekymrede.
  • Mindske interne forældrekonflikter.
  • Mindske stress og konflikter i forhold til arbejde og familie.

 

For at opnå dette, bygger metoden på fem hovedprincipper om positivt forældreskab. Det er disse principper, som læringssessionerne i programmet er bygget op omkring.

Programmets fem principper

  1. Barnet skal vokse op i et trygt og engagerende miljø.
  2. Forældrene skal forsøge at skabe et positivt indlæringsmiljø for barnet.
  3. Forældrene skal foretage en tydelig og rolig grænsesætning over for barnet som et alternativ til fx råben eller brug af fysisk afstraffelse.
  4. Forældrene skal have realistiske forventninger til barnet og dets opførsel, ligesom de skal have realistiske forventninger til egne evner.
  5. Forældrene skal tage hånd om sig selv og deres egne behov, da forældreevnen ses som sammenhængende med forældrenes generelle velbefindende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorien bag programmet

Teoretisk bygger Triple P på social indlæringsteori, kognitiv adfærds- og udviklingsteori, samt forskning om risikofaktorer forbundet med udvikling af sociale problemer og adfærdsproblemer hos børn. Derudover bygger programmet bl.a. på sociale læringsmodeller omkring forældre-barn interaktion, forskning om børne- og familieadfærdsterapi og anvendt adfærdsanalyse samt udviklingspsykopatologi - altså udvikling af psykisk sygdom.

 

Effekt

En lang række studier fra forskellige vestlige lande dokumenterer, at Triple P niveau 4 og 5 har en positiv effekt på forældre og børns adfærd. Læs mere her.

Ørstedsgade 44 6400 Sønderborg T: 6466 9605 E-mail: kontakt@skolenforoverskud.dk