Metoder

Skolen For Overskud tager udgangspunkt i en helheds og nonmedicinsk sundhedsforståelse, hvor menneskets selvregulerende og selvhelbredende egenskaber er i fokus.

 

Brug dig selv

Derfor arbejder vi med metoder, der har til formål at skabe fysisk og psykisk overskud hos det enkelte menneske, med ønsket om at sætte menneskets egne ressourcer i spil.

 

Hold tingene enkle

Nogle af metoderne er mere kendte end andre, men fælles for metoderne er deres enkelthed, naturlighed og effekt. Desuden bibringer metoderne en stor portion selvhjulpethed.

 

Vi arbejder efter godkendte metoder

Alle metoder har været underlagt videnskabelige undersøgelser i mere eller mindre grad.

 

Øvelse gør mester

Men en metode virker kun i den udstrækning den bliver brugt. Jo mere man øver og anvender en metode, jo tydeligere fremstår dens effekt.

Fire effektive metode

I vores skole har vi valgt at fokusere på mindfulness meditation, buteyko åndedrætsmetoden og TFT, da de giver anledning til at arbejde med nogle grundlæggende mekanismer, som kan forårsage mange forskellige lidelser af psykisk og fysisk karakter.

Derudover tilbyder vi som de eneste i Danmark Triple P - positive parenting program- med fokus på positiv forældreskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørstedsgade 44 6400 Sønderborg T: 6466 9605 E-mail: kontakt@skolenforoverskud.dk